PLOKŠČIŲ METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ AUTOMATIZUOTO SURINKIMO LINIJA

Paskirtis

Automatizuotas plieninio lakšto supozicionavimas, standumo briaunų išdėstymas ir spartus - 4m/min - jų privirinimas prie plieninio lakšto, užtikrinant:

   ▪ tikslumą ± 1,0mm

  ▪ lakšto, prie kurio privirintos standumo briaunos, lygumą.

 

Panaudojimas

Didelių ekokonteinerių - nuo 12m3 talpos iki 70m3 talpos - šonų ir dugnų gamyba.

Laivų plokščių metalinių konstrukcijų gamyba.

Video sukomponuoti iš dviejų dalių:

  Skersinių standumo briaunų supozicionavimas
  Užspaudimas:
    - standumo briaunos
    - lakšto iš abiejų standumo briaunos pusių
Suvirinimas:
    - karietėlė su dviem degikliais
    - antroji karietėlė su dviem degikliais.
 
  Nuotrauka                                                               
                             
  AUTOMATIZUOTO KREIPIKLIŲ PADĖKLĖSE ĮVIRINIMO LINIJA

Paskirtis

Geležinkelio iešmuose naudojamose plieninėse padėklėse bėgius orientuojančių kreipiklių įvirinimas.

Panaudojimas

Geležinkelio iešmų gamyboje.


1.Robotas paruošia degiklį virinimui, jį nuvalydamas.
2. Ant transporterio juda  padėklės su užfikuotais kreipikliais.
3. Manipuliatorius apverčia padėklę su kreipikliais.
4. Robotizuotai įvirinamas kreipiklis padėklėje.
5. Padėklė su įvirintais kreipikliais nutransportuojama.


 
KARTONAVIMO IR PAKAVIMO KOMPLEKSAS

Paskirtis

Gaminių pirminėse pakuotėse sudėjimui į kartonines įmautes, įmaučių su pakuotėmis sudėjimui į kartonines dėželes, jas uždengiant kartoniniais dangteliais.

Komplekse lygiagrečiai vykdomas kartoninių įmaučių, dėželių ir dangtelių formavimas

Panaudojimas

Maisto pramonėje pjaustytų maisto produktų:

   ▪ pjaustytų fermentinio sūrio

  ▪ rūkytos žuvies

  ▪ rūkyto kumpio

  ▪ dešros ir pan. gamyboje.

Knygų leidyboje, gėrimų gamyboje, suvenyrų gamyboje.


Kartoninių įmaučių formavimas ir padavimas į jų pakrovimą pirminėmis pakuotėmis.

Įmaučių su pirminėmis pakuotėmis transportavimas į sudėjimą į dėželes, esančias dviejuose postuose.

“Išimti” aptrupėjusio transporterio fragmentą.

Dėželių formavimo fragmentas, jas pateikiant į sukaupimą.

Dangtelių formavimo fragmentas, dangtelius pateikiant į sukaupimą.

Dėželių užpildymas ir jų pateikimas į dangtelių uždėjimo postą.

Dangtelių uždėjimas.

Lipdukų užnešimas ant dėželių.

Dėželių pasvėrimas ir nuvedimas.


 Nuotrauka
PIRŠTINIŲ MAISTO PRODUKTŲ PAKAVIMO LINIJA

 Paskirtis

Sardelių, krabų lazdelių, lavašinių suktinukų, pirštinių sūrelių spartus - iki 30 vnt/sek sudėjimas į lizdinę pakuotę, užtikrinant norimą sudėjimo konfigūraciją:

   - vienu sluoksniu;

   - dviem sluoksniais;

   - trimis sluoksniais;

   - viena ar dviem eilėmis sluoksnyje.

Panaudojimas

Maisto pramonėje.


Pirštinių produktų pateikimas mėlynais transporteriais ant linijos rudų transporterių.

Produktų grupavimas ant transporterių.

Produkto grupių sukomponavimas ant liftinės sklendės.

Produktų perkėlimas į technologinį rėmą.

Rėmo užpildymas produktais.

Rėmo nutransportavimo virš lizdinio pakavimo fragmento, turinčio rėmo konfigūraciją.

Produktų iš rėmo iškrovimas stūmiklio pagalba.

Rėmo grąžinimas į užpildymą produktais.

Pirminių pakuočių, užpildytų piršt. produktais, nutransportavimas.

 Nuotrauka