CP6xxx
 

CP6xxx – Dimensions CP66xx and CP69xx

CP6xxx, CP66xx, CP69xx, dimensions CP6xxx – Dimensions CP66xx and CP69xx

Rear view Side view Dimensions in mm
CP6xxx
Connectors CP66xx    

Dimensions a b t A B C D
Display only
CP6608    5.7" display 185 mm 150 mm 62.5 mm 171 mm 136 mm 56 mm 24 mm
CP6609    6.5" display 240 mm 175 mm 55 mm 226 mm 161 mm 26.6 mm 30.5 mm
CP6601    12" display 330 mm 275 mm 58 mm 316 mm 261 mm 24.6 mm 32.5 mm
CP6602    15" display 380 mm 315 mm 59 mm 366 mm 301 mm 41.2 mm 33 mm
With function keys
CP6619    6.5" display 272.3 mm 221 mm 55 mm 258.3 mm 207 mm 70 mm 30.5 mm
CP6611    12" display 372.2 mm 342.2 mm 58 mm 358.2 mm 328.2 mm 67 mm 32.5 mm
CP6612    15" display 430.4 mm 403 mm 59 mm 416.4 mm 389 mm 86.5 mm 33 mm
Numeric keyboard
CP6629    6.5" display 340.4 mm 221 mm 55 mm 326.4 mm 207 mm 70 mm 30.5 mm
CP6621    12" display 414 mm 336 mm 58 mm 400 mm 322 mm 51.5 mm 32.5 mm
CP6621-0002    12" display 444.2 mm 336 mm 58 mm 430.2 mm 322 mm 51.5 mm 32.5 mm
CP6622    15" display 519.4 mm 378.2 mm 59 mm 505.4 mm 364.2 mm 70.9 mm 33 mm
Alphanumeric keyboard
CP6631    12" display 410.4 mm 378.2 mm 58 mm 396.4 mm 364.2 mm 115.7 mm 32.5 mm
CP6631-0002    12" display 430.4 mm 378.2 mm 58 mm 416.4 mm 364.2 mm 115.7 mm 32.5 mm
CP6632    15" display 489.4 mm 418.2 mm 59 mm 475.4 mm 404.2 mm 128.3 mm 33 mm
CP6xxx
Connectors CP69xx    
Dimensions a b t A B C D
Display only
CP6909    6.5" display 240 mm 175 mm 55 mm 226 mm 161 mm 26.6 mm 30.5 mm
CP6901    12" display 330 mm 275 mm 58 mm 316 mm 261 mm 24.6 mm 32.5 mm
CP6902    15" display 380 mm 315 mm 59 mm 366 mm 301 mm 41.2 mm 33 mm
CP6903    19" display 455 mm 390 mm 67 mm 441 mm 376 mm 77,2 mm 33 mm
With function keys
CP6919    6.5" display 272.3 mm 221 mm 55 mm 258.3 mm 207 mm 70 mm 30.5 mm
CP6911    12" display 372.2 mm 342.2 mm 58 mm 358.2 mm 328.2 mm 67 mm 32.5 mm
CP6912    15" display 430.4 mm 403 mm 59 mm 416.4 mm 389 mm 86.5 mm 33 mm
CP6913    19" display 508.4 mm 463 mm 67 mm 494.4 mm 449 mm 116.2 mm 33 mm
Numeric keyboard
CP6929    6.5" display 340.4 mm 221 mm 55 mm 326.4 mm 207 mm 70 mm 30.5 mm
CP6921    12" display 414 mm 336 mm 58 mm 400 mm 322 mm 51.5 mm 32.5 mm
CP6921-0002    12" display 444.2 mm 336 mm 58 mm 430.2 mm 322 mm 51.5 mm 32.5 mm
CP6922    15" display 519.4 mm 378.2 mm 59 mm 505.4 mm 364.2 mm 70.9 mm 33 mm
CP6923    19" display 567.4 mm 434 mm 67 mm 553.4 mm 420 mm 93.5 mm 33 mm
Alphanumeric keyboard
CP6931    12" display 410.4 mm 378.2 mm 58 mm 396.4 mm 364.2 mm 115.7 mm 32.5 mm
CP6931-0002    12" display 430.4 mm 378.2 mm 58 mm 416.4 mm 364.2 mm 115.7 mm 32.5 mm
CP6932    15" display 489.4 mm 418.2 mm 59 mm 475.4 mm 404.2 mm 128.3 mm 33 mm
CP6933    19" display 508.4 mm 543 mm 67 mm 494.4 mm 529 mm 195.8 mm 33
Alphanumeric keyboard with PLC keys on the sides
CP6942    15" display 449.4 mm 458 mm 59 mm 435.4 mm 444 mm 167.5 mm 33 mm