Automatikos komponentai

- Beckhoff Automation automatikos komponentai:

Pramoniniai PC

Įerptiniai PC

Sisteminės plokštės

Fieldbus komponentai

Servo pavaros

Programinė įranga TwinCAT

- Thermokon Sensortechnik automatikos komponentai:

Temperatūros davikliai

Slėgio davikliai

Drėgmės davikliai

Patalpų pulteliai

- Copa-Data automatikos komponentai:

SCADA sistema ZenOn

Automation components

Elektros ir valdymo sistemos

Įmonė gamina ir siūlo šias sistemas:

  • šaldymo kompresorių valdymo sistemas,

  • plokštelinių šaldiklių valdymo sistemas,

  • RSW valdymo sistemas,

  • kuro užpylimo apskaitos sistemas jūriniams laivams,

  • mazuto elektrinio šildymo temperatūros reguliavimo sistemas,

  • laivo ir laivyno monitoringo sistemas,

  • hibridinės energijos (vėjo-dyzelinių generatorių) valdymo sistemas

  Santavilte Control Systems